2018-05-25

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim została założona 15 czerwca 1945 roku. Była pierwszą szkołą wiejską na terenie powiatu drawskiego. Pierwszym nauczycielem, który w niej pracował była p.Janina Man. W czasie istnienia, placówka mieściła się w różnych budynkach. Ponadto ulegała ciągłym przebudowom, których celem było stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycznej odpowiadającą stale zmieniającym się wymaganiom. W czasie wieloletniej historii szkoły, została ona raz rozwiązana. Miało to miejsce w 1979 r. Ponownie wznowiła swą działalność w 1982 r. O tym, jak ważne pełniła miejsce, może świadczyć fakt, iż posiadała swoje filie w Konotopie i Wolicznie. Obecnie uczniowie tych miejscowości kształcą się w Mielenku Dr. W latach 1945-1998 szkoła była prowadzona przez ośmiu dyrektorów. Jako pierwsza zajęła to stanowisko p. Siemianowska. Kolejnymi byli p. J. Bociańska, p. Z. Paluch, p. Gierszewski, który za całokształt pracy pedagogicznej otrzymał nagrodę Ministra Oświaty II stopnia. Do grona dyrektorów dołączyli p. W. Ozboba, p. I. Woźniak, p. J. Spychalski, p. B. Kosiorek. Obecnym dyrektorem placówki jest p. Wiesława Hnatewicz, która pełni tę funkcję od 1999 r. Podczas Jej kadencji szkoła osiągnęła szereg sukcesów. Możemy poszczycić się tytułami: "Szkoła z klasą" oraz "Bezpieczna szkoła"- 2004r., 2017r., 2018r. Placówka jest ciągle modernizowana, widoczna w lokalnym środowisku. Po blisko 20 latach ze szkoły sześcioklasowej została z dniem 01 wrzesnia 2017 r. przekształcona na nowo w szkołę ośmioklasową.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się