2018-11-18

Szkolny Zestaw Programów

ZARZĄDZENIE nr 01/2018/2019

Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

z dnia 01 września 2018 r.

 

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim Szkolnego zestawu programów

 

 

 Na podstawieUstawy o systemie oświaty art. 22a ust. 1-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 1943, tj. z dnia 2016.12.02.)   zarządza się co następuje:

 

§1

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Mielenku Drawskim, dyrektor szkoły dopuszcza wymienione w załączniku nr 1 programy do użytku szkolnego w roku szkolnym 2018/19.

§2

Wymienione programy nauczania w załączniku nr 1 stają się Szkolnym Zestawem Programów i otrzymują numery dopuszczenia zgodne z numerem porządkowym zestawu przyjmując następujący zapis SPM/1/18/19 do SPM/82/18/19.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.09.2018r.

 

 

Dyrektor szkoły

/Wiesława Hnatewicz/

 

Szkolny Zestaw Programów w Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

Klasy 0-III

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

Nauczyciel realizujący

Wydawnictwo

Klasa

 1.  

Wychowanie przedszkolne

,,Kocham  przedszkole” Program wychowania przedszkolnego

K.Orzechowska

Wydawnictwo WSiP

OPa

 1.  

Wychowanie przedszkolne

,,Kocham  przedszkole” Program wychowania przedszkolnego

K.Walkowiak

Wydawnictwo WSiP

OPb

 1.  

J. angielski

Program nauczania języka angielskiego.Kurs dla początkujących grup przedszkolnych zgodny

z NPP-2017 r.

 

K.Zawadzka

Wydaw. Express Publishing

OPb

 1.  

Religia

Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10

R.Gruszowski

Wydaw. WAM

OP

 1.  

Edukacja
wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej

J.Szustakiewicz/
A.Godlewska

Wydawnictwo WSiP

I-II

 1.  

Informatyka

Informatyka

W.Hnatewicz

Wydawnictwo WSiP

I-II

 1.  

J. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III szkoły podstawowej

I.Matusiak

Wydawnictwo Lektor Klett

I-II

 1.  

J. angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku.

K.Zawadzka

Wydaw. Express Publishing

I-II

 1.  

religia

W drodze do wieczernika. AZ-1-01/1

R.Gruszowski

Wydawnictwo WAM

I-III

 1.  

Edukacja
wczesnoszkolna

Ćwiczenia z pomysłem. Program edukacji wczesnoszkolnej.

E.Dziadek/E.Jakszuk

 

Wydawnictwo WSiP

III

 1.  

Zajęcia komputerowe

Lekcje z komputerem.

W.Hnatewicz

Wydawnictwo WSiP

 

III

 1.  

J. niemiecki

,,Ich und du"

I.Matusiak

Wydaw. PWN

 

III

             
 

 

Klasa IV

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

Nauczyciel realizujący

Wydawnictwo

Uwagi

 1.  

Religia

Poznaję Boga i w niego wierzę. AZ-2-01/10

R.Gruszowski

Wydaw.WAM

 

 1.  

J. polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

E.Begedza

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

J. niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II.1.

I.Matusiak

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

J. angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

K.Zawadzka

Wydaw. Express Publishing

 

 1.  

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

A.Kłos

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Historia

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 4-8

A.Godlewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Przyroda

Programu nauczania. Przyroda. Klasa 4

E.Jakszuk

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Muzyka

Program nauczania muzyki. Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

A Olszewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Plastyka

Program nauczania plastyki. Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

E.Dziadek

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Technika

Program nauczania techniki w klasach 4-8

A.Olszewska

Wydawnictwo MAC

 

 1.  

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

M.Kulpa

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

 

 1.  

Informatyka

Program nauczania informatyki

w klasach 4–8 szkoły podstawowej

W.Hnatewicz

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Wych. do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej

B.Klimczak

Wydawnictwo Rubikon

 

 

Klasa V

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

Nauczyciel realizujący

Wydawnictwo

Uwagi

 1.  

Religia

Poznaję Boga i w niego wierzę. AZ-2- 01/10

R.Gruszowski

Wydaw.WAM

 

 1.  

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 4–8 szkoły podstawowej Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa

E.Begedza

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II.1.

I.Matusiak

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Język angielski

Program nauczania j.angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową.

K.Zawadzka

Express Publishing

 

 1.  

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

A.Kłos

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Historia

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 4-8

A.Godlewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Biologia

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej

U.Sobczyk

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Geografia

Geografia Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 5–8

W. Kowalewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Muzyka

Program nauczania muzyki. Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

A.Olszewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Plastyka

Program nauczania plastyki. Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

     E.Dziadek

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Technika

Program nauczania techniki w klasach 4-8

A.Olszewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

M.Kulpa

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Zajęcia komputerowe

Program nauczania informatyki

w klasach 4–8 szkoły podstawowej

W.Hnatewicz

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Wych. do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości"Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej

 

B. Klimczak

Wydaw. Rubikon

 

 

Klasa VI

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

Nauczyciel realizujący

Wydawnictwo

Uwagi

 1.  

Religia

Poznaję Boga i w niego wierzę. AZ-2- 01/10

R.Gruszowski

Wydaw. WAM

 

 1.  

Język polski

Słowa z uśmiechem. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6

E.Begedza

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Język niemiecki

Punkt. Program nauczania

I.Matusiak

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Język angielski

Program nauczania j.angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową.

K.Zawadzka

Express Publishing

 

 1.  

Matematyka

Program nauczania. Matematyka z pomysłem klasy IV-VI

A.Kłos

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Historia

Program nauczania przedmiotu  historia i społeczeństwo dla szkoły podstawowej. Historia wokół nas .

A.Godlewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Przyroda

Program nauczania „Przyrodo, witaj! SP

E.Jakszuk

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Cykl ,,Klucz  do muzyki”

A.Olszewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Plastyka

Program nauczania. Plastyka 4-6

E.Dziadek

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Zajęcia techniczne

Jak to działa? program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

A.Olszewska

Wydaw. Nowa Era

 

 1.  

Wychowanie fizyczne

„Od zabawy do sportu i rekreacji"

M.Kulpa

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klas IV-VI.

W.Hnatewicz

Wydawnictwo Migra

 

 1.  

Wych. do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości"Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie. dla klasy 6 szkoły podstawowej

 

B.Klimczak

Wydaw. Rubikon

 

 

 

Klasa VII

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

Nauczyciel realizujący

Wydawnictwo

Uwagi

 1.  

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem Az-1-01/10

R.Gruszowski

Wydaw. WAM

 

 1.  

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej Myśli i słowa

E.Begedza

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II.1.

I.Matusiak

Wydawnictwo LektorKlett

 

 1.  

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII. Program nauczania języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej spójny z wariantem podstawy programowej II.2 (drugi język obcy nowożytny

K.Zawadzka

Pearson

 

 1.  

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

A.Kłos

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Historia

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 4-8

A.Godlewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Biologia

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej

U.Sobczyk

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Geografia

Geografia Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 5–8

W.Kowalewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Fizyka

„ Świat fizyki” program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

A.Kłos

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem Świat Chemii

U. Sobczyk

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Muzyka

Program nauczania muzyki. Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

 

A.Olszewska

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Plastyka

Program nauczania plastyki. Dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku

 E.Dziadek

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

M.Kulpa

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

 

 1.  

Informatyka

Program nauczania informatyki

w klasach 4–8 szkoły podstawowej

W.Hnatewicz

Wydawnictwo WSiP

 

 1.  

Wych. do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości"Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie. dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

B.Klimczak

Wydaw. Rubikon

 

 

 

Klasa VIII

Nr w zestawie

Przedmiot

Nazwa programu

Nauczyciel realizujący

Wydawnictwo

Uwagi

68.

Religia

Pójść za Jezusem Chrystusem Az-1-01/10

R.Gruszowski

Wydaw. WAM

 

69.

Język polski

Program nauczania języka polskiego w klasach 7–8 szkoły podstawowej Myśli i słowa

E.Begedza

Wydawnictwo WSiP

 

70.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej. Wariant II.1.

I.Matusiak

Wydawnictwo LektorKlett

 

71.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII–VIII. Program nauczania języka angielskiego w ośmioletniej szkole podstawowej spójny z wariantem podstawy programowej II.2 (drugi język obcy nowożytny

K.Zawadzka

Pearson

 

72.

Matematyka

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej

A.Kłos

Wydawnictwo WSiP

 

73.

Historia

Historia Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 4-8

A.Godlewska

Wydawnictwo WSiP

 

74.

Biologia

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego klasy 5-8 szkoły podstawowej

U.Sobczyk

Wydawnictwo WSiP

 

75.

Geografia

Geografia Program nauczania Szkoła podstawowa Klasy 5–8

W.Kowalewska

Wydawnictwo WSiP

 

76.

Fizyka

„ Świat fizyki” program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

A.Kłos

Wydawnictwo WSiP

 

77.

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z podręcznikiem Świat Chemii

U.Sobczyk

Wydawnictwo WSiP

 

78.

WOS

Wiedza o społeczeństwie.Program nauczania Szkoła podstawowa.Klasa 8

A.Godlewska

Wydawnictwo WSiP

 

79.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania

edukacji dla bezpieczeństwa

w 8 klasie szkoły podstawowej

M.Kulpa

Wydawnictwo WSiP

 

80.

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

M.Kulpa

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

 

81.

Informatyka

Program nauczania informatyki

w klasach 4–8 szkoły podstawowej

W.Hnatewicz

Wydawnictwo WSiP

 

82.

Wych. do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości"Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie. dla klasy 8 szkoły podstawowej

 

B.Klimczak

Wydaw. Rubikon

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się